Ce cuprinde planul unei teze de licență

După alegerea temei și a coordonatorului (sau a coordonatorului și a temei, după fiecare caz în parte) următorul pas este Planul tezei de licență. Prin planul tezei de licență putem observa lista, în ordine cronologica (dar pe o baza logica) a subiectelor care vor fi analizate în teză.

Astfel, o structura generală a unui plan al tezei de licență ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele părți:
– Introducere: Prezentarea obiectivului tezei, a cadrului teoretico – metodologic și empiric al tezei, precum și un scurt sumar al tezei.
– Capitolul 1: Prezentarea părții teoretice în privința temei abordate.
– Capitolul 2: Prezentarea metodologiei în privința temei abordate (formule, relații, modalități și modele de calcul și analiză; aspecte instituționale și legislative din sfera dată etc).
– Capitolul 3: Prezentarea unui studiu practic în care să fie aplicate aspectele teoretice și metodologice din primele două capitole.
– Concluzii: Extragerea de concluzii din primele trei capitole și enunțarea de propuneri în lumina concluziilor. Prezentarea altor elemente utile în lucrarea prezentată: noi căi și tendințe de continuare a cercetării efectuate, polemici științifice cu variate puncte de vedere.
– Bibliografie: Aranjarea, de obicei în ordine alfabetică a autorilor, a principalelor surse de documentare privind elaborarea tezei de licență (atît pentru partea teoretico-metodologica, precum și pentru partea empirică).
– Anexe

Tags

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

top